erfgoedobject

Huizenblok naar ontwerp van J. Verdonck

bouwkundig element
ID
206195
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206195

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op het inmiddels verbouwde nummer 50 na, nog representatief huizenblok dat in 1930-1931 werd ontworpen door architect J. Verdonck en de bescheiden, twee bouwlagen en twee traveeën tellende rijbebouwing van deze straat illustreert. Tijdstyperende baksteenarchitectuur met meer of minder uitgewerkt decor - zie de metselpatronen en gelede muurdammen - en nog ten dele bewaard origineel houten schrijnwerk zie onder meer in nummers 48, 52, 60.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 91703 (bouwvergunning 07.08.1931); dossier 91723 (bouwvergunning 07.08.1931); dossier 91268 (bouwvergunning 19.09.1930); dossier 91298 (bouwvergunning 19.09.1930); dossier 91294 (bouwvergunning 18.09.1930).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huizenblok naar ontwerp van J. Verdonck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206195 (Geraadpleegd op 13-04-2021)