erfgoedobject

Winkelhuis La Frégate

bouwkundig element
ID: 206200   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206200

Juridische gevolgen

Beschrijving

La Frégate werd naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken in 1922 heropgebouwd naar bestaand model: een drie traveeën en drie bouwlagen hoog breedhuis in neorenaissancestijl dat in de gevel "1691" gedateerd is en getypeerd wordt door een korfboogvormige winkelpui tussen geringde pilasters, rechthoekige vensters tussen oplopende pilasters in de bovenbouw, en een rijkelijk uitgewerkte, tweeledige gevelbekroning met inzwenkende voluten en een gebroken gebogen fronton, een rondboogvenster tussen ovaalronde oculi, zwaar geprofileerde waterlijsten, en een luik in zeshoekige omlijsting onder een pseudo-frontonbekroning met pijnappelmmotief.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 78557 (bouwvergunning 22.05.1922).
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Langs de oude universiteit naar het Begijnhof: Grote- en Oude Markt en de Naamsestraat, deel 3, Leuven, 1987, illustratie 8a.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis La Frégate [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206200 (Geraadpleegd op 04-07-2020)