erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van Th. Van Dormael

bouwkundig element
ID: 206201   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206201

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1920 door Th. Van Dormael ontworpen en in de gevel "anno" "1921" gedateerd breedhuis van twee traveeën en drieënhalve bouwlaag onder een pannen zadeldak. De traditioneel opgevatte gevel wordt gekenmerkt door kruisvensters met een haast gevelbreed balkon in de tweede bouwlaag, speklagen, bolkozijnen in de bovenste bouwlaag, schijfmotieven in de borstweringen van de vensters, en een gecombineerde trap- en volutenbekroning met oculus en overhoeks topstuk.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79680 (bouwvergunning 10.05.1920).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis naar ontwerp van Th. Van Dormael [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206201 (Geraadpleegd op 15-07-2020)