erfgoedobject

Hoekhuis Au Bon Marché

bouwkundig element
ID: 206205   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206205

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoekhuis dat in 1919 door L. Landeloos ontworpen werd als een diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien zadeldak. De gevel, in cartouches "anno" "1921" gedateerd, heeft een barokke geveltop met in- en uitzwenkende voluten waarop vazen, bloem- en bolmotieven, en is in de bovenbouw opgevat als een penantengevel met pilasters die uitlopen op Ionische kapitelen. Typerend zijn de traditionele speklagen en waterlijsten, de korfboogvensters met voluutsluitsteen, de balkons met een leuning van balusters in de tweede bouwlaag, de decoratieve borstweriningen met guirlandes en het opschrift "au bon marché" in de derde bouwlaag, en het rondboogvenster onder het oculus - beide met gebogen waterlijst - in de geveltop.

De zijgevel aan de Zeelstraat wordt gekenmerkt door een middenrisaliet met een gecombineerde trap- en volutenbekroning, door korf- en rondboogvormige muuropeningen - als drielicht uitgewerkt in het risaliet en in de linkertravee -, door de balustrade boven de daklijst, en door de monumentale schouw op sierconsoles.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 78347 (bouwvergunning 28.11.1919).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis Au Bon Marché [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206205 (Geraadpleegd op 30-05-2020)