erfgoedobject

Handelspand

bouwkundig element
ID: 206208   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206208

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Handelspand
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude Markt en onmiddellijke omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 09-11-1994

Beschrijving

Handelspand dat in 1921 naar ontwerp van J. Dewit werd opgetrokken en opgevat is als een breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak. De gevel in neotraditionele stijl wordt gekenmerkt door een korfboogvormig uitstalraam in de hardstenen pui, speklagen, sierankers, waterlijsten en rechthoekige vensters met negblokomlijstingen in de bovenbouw, en boven de steigergaten een houten kroonlijst op modillons die wordt onderbroken door het getrapt dakvenster met overhoeks topstuk in de middentravee.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80339 (bouwvergunning 14.03.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Handelspand [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206208 (Geraadpleegd op 28-05-2020)