erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van V. Rosseels

bouwkundig element
ID: 206209   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206209

Juridische gevolgen

Beschrijving

Breedhuis dat in 1922 naar ontwerp van V. Rosseels werd gebouwd als een dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, met een trapgevel in neotraditionele stijl die gekenmerkt wordt door een smalle deur- en bredere venstertraveeën, een zandkalkstenen plint, korfboogvensters in de onderbouw, kruis- en kloostervensters in de bovenbouw, natuurstenen waterlijsten en doorgetrokken lekdrempels, en een rondboogvenster in de geveltop.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 81287 (bouwvergunning 19.05.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis naar ontwerp van V. Rosseels [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206209 (Geraadpleegd op 06-07-2020)