erfgoedobject

Stadswoning Het Streepje

bouwkundig element
ID
206213
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206213

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1920 door C. Goemans ontworpen diephuis van één travee en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een neotraditionele gevel die gekenmerkt wordt door drielichten in negblokomlijstingen, speklagen en steigergaten. De oorspronkelijke lijstgevel met eenvoudige dakkapel werd in 1954 naar ontwerp van C. Reynaert omgevormd tot klokgevel door toevoeging van de neobarokke geveltop met inzwenkende voluten, rondboogvenster en bolbekroning.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79858 (bouwvergunning 26.07.1920); dossier 11809 (bouwvergunning 01.12.1954).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning Het Streepje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206213 (Geraadpleegd op 27-02-2021)