erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van A. Vanden Eynde

bouwkundig element
ID: 206261   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206261

Juridische gevolgen

Beschrijving

Breedhuis dat in 1921 naar ontwerp van A. Vanden Eynde werd gebouwd en na oorlogsschade in 1948 werd hersteld onder leiding van A. Devos. De drie bouwlagen tellende, verhoogde halsgevel - opgetrokken in baksteen en witte natuursteen - heeft een korfboogvormige pui, één verdiepte venstertravee met negblokomlijsting en neotraditionele drielichten in de bovenbouw, en een neobarokke geveltop met inzwenkende voluten, een steekboogvenster in negblokomlijsting, en een jaarsteen "1921" onder het bekronende pseudo-fronton.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80435 (bouwvergunning 11.03.1921); dossier 106427 (bouwvergunning 29.04.1948).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis naar ontwerp van A. Vanden Eynde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206261 (Geraadpleegd op 13-07-2020)