erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van L. Corthouts

bouwkundig element
ID: 206264   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206264

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1920 door L. Corthouts ontworpen breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een deels leien, deels pannen mansardedak, met een zandkalkstenen penantengevel in neorenaissancestijl die gevormd wordt door oplopende pilasters - Dorisch in de buitenste traveeën en Ionisch in de binnenste -, met hoge basementen en een bekronend hoofdgestel. Typerend is het dakvenster in de middentravee, met balustervormige borstwering, gecontourneerde voluten, en pilasters met verdiepte spiegels onder een frontonbekroning. De borstweringen van de rechthoekige vensters zijn verfraaid met spiegels en medaillons waarin de opschriften "anno/ 19/ 22".

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79577 (bouwvergunning 23.04.1920).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis naar ontwerp van L. Corthouts [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206264 (Geraadpleegd op 06-07-2020)