erfgoedobject

Woon- en winkelhuis naar ontwerp van J. Dewit

bouwkundig element
ID: 206265   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206265

Juridische gevolgen

Beschrijving

Door J. Dewit in 1921 ontworpen breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een deels leien, deels pannen mansardedak, met een gevel die ter hoogte van de begane grond voorzien is van een zandkalkstenen parement en bestaat uit een korfboogvormig uitstalraam, en die in de bovenbouw - opgetrokken in baksteen en witte natuursteen - opgevat is als een penantengevel. Typerend zijn de oplopende pilasters, de rechthoekige vensters met hoekblokken, trapeziumvormige sluitsteen en geprofileerde lekdrempel, de balustrade boven de daklijst, en de op een dakvenster uitlopende middentravee die bekroond wordt door een barokke klokgevel met korfboogvenster, inzwenkende voluten, en een blind oculus onder een fronton. Een jaarsteen "1921" geeft het bouwjaar aan. Twee dakkapellen met frontonbekroning verlichten de zolderruimte.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80750 (bouwvergunning 13.06.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woon- en winkelhuis naar ontwerp van J. Dewit [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206265 (Geraadpleegd op 03-06-2020)