erfgoedobject

Handelspand naar ontwerp van E. Mispelter

bouwkundig element
ID: 206266   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206266

Juridische gevolgen

Beschrijving

Handelspand dat in 1920 naar de plannen van E. Mispelter in baksteen met verwerking van witte natuursteen werd opgetrokken als een breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een deels kunstleien, deels pannen mansardedak. De pui bestaat uit twee traveeën met korfboogvormige muuropeningen; een breed uitstalraam, en een neobarokke deur met rond bovenlicht die toegang verleent tot de wooneenheden op de bovenverdiepingen. De bovenbouw wordt afgelijnd door oplopende pilasters met bekronende toortsen, en wordt gekenmerkt door classicistisch getinte steekboogvensters met platte bandomlijstingen en balusterborstweringen. De twee centrale traveeën lopen uit op een renaissance-getint dakvenster met twee steekboogvensters tussen gecontourneerde voluten en een gebroken frontonbekroning met oculus. De opschriften in de cartouches onder de daklijst "Den Bonten Mantel" en "Het Blau Hinneken" verwijzen naar de panden die op deze plaats stonden voor de vernieling.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 76395 (bouwvergunning 15.03.1920).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Handelspand naar ontwerp van E. Mispelter [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206266 (Geraadpleegd op 15-07-2020)