erfgoedobject

Burgerhuis De Weerelt

bouwkundig element
ID: 206267   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206267

Juridische gevolgen

Beschrijving

Drie traveeën en drie bouwlagen tellend breedhuis dat in 1917 werd gebouwd onder leiding van C. Goemans met een monumentale, neobarokke klokgevel die voorzien is van een zandkalkstenen parement en cartouches met de opschriften "anno - 1917 - De Weerelt". De rijkelijk uitgewerkte bovenbouw is opengewerkt door middel van kruisvensters die gescheiden worden door gestapelde composietzuilen en hoofdgestellen met tandlijsten. De gevel wordt getypeerd door het middenrisaliet enerzijds, met in de tweede bouwlaag een balkon op voluutconsoles en in de derde bouwlaag een cartouche met de huisnaam onder een omlopende waterlijst, en door de geveltop anderzijds, voorzien van inzwenkende voluten en drie rondboogvensters waarvan het centrale, grootste bekroond wordt door een boogfronton waarop de voorstelling van Atlas die een wereldbol draagt.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 77603 (bouwvergunning 21.06.1917).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis De Weerelt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206267 (Geraadpleegd op 06-07-2020)