erfgoedobject

Burgerhuis met klokgevel

bouwkundig element
ID: 206274   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206274

Juridische gevolgen

Beschrijving

Drie traveeën en drie bouwlagen tellend dubbelhuis dat in 1923 door Jean Dewit ontworpen werd met een klokgevel die ter hoogte van de begane grond een zandkalkstenen parement heeft, opengewerkt is met per drie gekoppelde korfboogvensters onder een waterlijstje, en een barokke geveltop heeft met centraal een korfboogvenster tussen ovaalronde oculi, inzwenkende voluten en een halsbekroning met fronton.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80940 (bouwvergunning 27.08.1923).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis met klokgevel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206274 (Geraadpleegd op 13-07-2020)