erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van V. Boelens

bouwkundig element
ID
206275
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206275

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1922 onder leiding van V. Boelens in baksteen en witte natuursteen opgetrokken breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak. De evenwichtig opgebouwde skeletgevel - getypeerd door kruisvensters tussen verticale banden, en door natuurstenen spiegels onder- en bovenaan de bovenbouw - wordt bekroond door een als halsgevel afgewerkte geveltop met een rondboogvenster tussen oplopende pilasters die een fronton schragen en door middel van een rollaag verbonden zijn met twee inzwenkende voluten met bolbekroning.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 81797 (bouwvergunning 28.08.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis naar ontwerp van V. Boelens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206275 (Geraadpleegd op 04-03-2021)