erfgoedobject

Burgerhuis Adam en Eva, ontwerp van C. Goemans

bouwkundig element
ID: 206276   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206276

Juridische gevolgen

Beschrijving

Breedhuis dat in 1918 naar ontwerp van C. Goemans werd gebouwd met een neorenaissance gevel in bak- en witte natuursteen, getypeerd door speklagen, wortelmotieven, drielichten met gegroefde en balustervormige stijlen, rijkelijk uitgewerkte borstweringen met voorstelling van en opschriften "Adam" en "Eva" in de derde bouwlaag, en een hoofdgestel met gebeeldhouwde fries waarin medaillons, bloemenguirlandes en een mascaron. De gevel wordt bekroond door een barokke top - in medaillons "19-18" gedateerd - met inzwenkende voluten, een rondboogvenster onder een oculus en een boogfronton met topstuk.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 76948 (bouwvergunning 02.04.1918).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis Adam en Eva, ontwerp van C. Goemans [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206276 (Geraadpleegd op 03-06-2020)