erfgoedobject

Stadswoning Den Eenhoorn

bouwkundig element
ID: 206365   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206365

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Den Eenhoorn" werd door G. Decock in 1920 heropgebouwd naar 16de-eeuws model, zoals de inscriptie "1557/ ANNO/ 1920" op het hoofdgestel vermeldt. Het betreft een statig diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen, met een halsgevel die gekenmerkt wordt door een twee bouwlagen hoge pui in blauwe hardsteen, een als penantengevel uitgewerkte bovenbouw met zandkalkstenen parement, en een barokke geveltop met in- en uitzwenkende voluten en frontonbekroning. De gevel is opengewerkt door middel van een korfboogvormige pui, rechthoekige vensters in de derde, steekboogvensters in de vierde bouwlaag en een rondboogvenster in de geveltop. De decoratie van de gevel is duidelijk geïnspireerd op de barok: guirlandes in de boogzwikken van de pui, oplopende pilasters met rijkelijk gedecoreerde kapitelen in de bovenbouw, een gevelbreed balusterbalkon op voluutconsoles waarvan de middelste met eenhoorn en de huisnaam, balustervormige borstweringen in de vierde bouwlaag, en in- en uitzwenkende voluten, festoenen, een medaillon met verstrengelde initialen "AM" en een driehoekig fronton in de geveltop.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 76195 (bouwvergunning 28.10.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoning Den Eenhoorn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206365 (Geraadpleegd op 09-07-2020)