erfgoedobject

Standbeeld Pater Damiaan

bouwkundig element
ID
206408
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206408

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het standbeeld van Jozef Deveuster of Pater Damiaan werd door Constantin Meunier vervaardigd in opdracht van de Katholieke Kring van Leuven, en in 1894 ingehuldigd in het Sint-Donaaspark. In 1906 werd het overgebracht naar het plantsoen rond de Sint-Jacobskerk. Hardstenen sokkel met opschrift "JOZEF DE VEUSTER/ PATER DAMIAAN/ van de congregatie der HH. Harten/ geboren te Tremeloo den 3 jan. 1840/ overleden te Molokai den 15 april 1889". Op de sokkel, een bronzen voorstelling van Pater Damiaan in habijt met gekruisigde Christus in de hand en aan zijn zij een zittende melaatse. Het standbeeld werd in 1987 opgenomen in het beschermd stadsgezicht rond de Sint-Jacobskerk.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Cel Monumenten en Landschappen: Beschermingsdossier Sint-Jacobskerk en onmiddellijke omgeving (12.01.1987).
  • REMS M., De Leuvense standbeelden, Arca Lovaniensis, jaarboek, 1981, p. 32-33.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Standbeeld Pater Damiaan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206408 (Geraadpleegd op )