erfgoedobject

Rij eclectische stadswoningen

bouwkundig element
ID
206416
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206416

Juridische gevolgen

Beschrijving

In het begin van de 20ste eeuw opgetrokken rijhuizen van doorgaans twee traveeën en twee bouwlagen onder zadel- of mansardedaken. De veelal eclectische lijstgevels met lage, hardstenen plint worden gekenmerkt door een picturaal spel van lijnen, ontlastingsbogen en decoratieve motieven in witte en/of gesinterde baksteen, deuren met bovenlicht, licht getoogde of rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels en soms versierde sluitsteen.

Nummers 27-29, 33-39, 43, 47-55 met geprofileerde kroonlijst op siermodillons.

Nummer 25 met fraaie, neoclassicistische dakkapel, gekenmerkt door een driehoekige frontonbekroning met tandlijst op een hoofdgestel dat gedragen wordt door uitzwenkende voluten. Vensteromlijsting met diamantkopsluitsteen. Nummers 27-29, 33, 43, 51, 53-55, met al dan niet gemeenschappelijk dakvenster, uitgewerkt als puntgeveltje met topstuk en schouderstukken.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 64798 (bouwvergunning 27.12.1902); dossier 64916 (bouwvergunning 31.01.1903); dossier 64991 (bouwvergunning 05.03.1903); dossier 64494 (bouwvergunning 01.09.1902); dossier 69310 (bouwvergunning 13.07.1903); dossier 65887 (bouwvergunning 25.02.1904).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rij eclectische stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206416 (Geraadpleegd op 06-03-2021)