erfgoedobject

Heropgebouwd burgerhuis

bouwkundig element
ID
206579
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206579

Juridische gevolgen

Beschrijving

Wederopbouwpand van het type halfvrijstaand ruimer burgerhuis.

Het pand werd in 1916 (grotendeels?) herbouwd (naar vooroorlogse toestand?) naar ontwerp van architect A. Stevens: als groothandel in fietsen omvatte de begane grond deels ook een bureelruimte, loket- en wachtzaal; links leidde een met hekwerk van de straat afgesloten doorrit naar het achterin gelegen magazijn: de huidige poortafsluiting dateert van 1921. Drie bouwlagen en twee op drie traveeën tellend pand onder zadeldak. Het plastisch uitgewerkte gevelfront in gemengde neo-Vlaamserenaissance-/neobarokstijl kenmerkt zich door het picturale materiaalgebruik -combinatie van rode baksteen, blauwe hardsteen en witte natuursteen - en een karakteristiek decor met cordons, speklagen en hoekkettingen, typerende entablementvensters met gebroken boogvormige en driehoekige frontons en zware balusterbalkons op voluutconsoles. Het poortgebouw vormt een stilistische voortzetting. De inbreng van de brede toegangsdeur in de voorgevel dateert van 1962. Voor de zijgevel werd een soberder vormgeving gehanteerd.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79452 (bouwvergunning 17.01.1916); dossier 79925 (bouwvergunning 06.06.1921); dossier 116835/5962 (bouwvergunning 29.03.1962).
  • UYTTERHOEVEN R. 1990: Leuven Weleer. Op de Westhelling en langs de Vesten, deel 6, Leuven, figuren 70a-71c.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009

Aanvullende informatie

Het poortgebouw van 1921 is gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Auteurs : Jacobs, Els
Datum: 25-11-2019

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heropgebouwd burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206579 (Geraadpleegd op 19-06-2021)