erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID: 206623   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206623

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Het huis dat de hoek met de Augustijnenstraat vormt, telde voorheen vier bouwlagen en drie traveeën op de bovenverdiepingen en wordt afgedekt door een afgesnuit zadeldak van leien. Volgens een bewaarde bouwvergunning werd het pand in 1843 met één bouwlaag verlaagd. Stilistisch vormt de woning een typisch voorbeeld van 19de-eeuwse privé-architectuur, maar het is mogelijk dat de kern ouder is. De bakstenen lijstgevel vertoont het gebruik van hard- en zandsteen, hoekblokken, rechte muurankers en sporen van jaarstenen, en wordt bekroond door een houten kroonlijst op modillons. De huidige winkelpui is gedeeltelijk vernieuwd maar bewaart het natuurstenen parement en wordt afgelijnd door een arduinen puilijst op classicistisch geïnspireerde consoles. De rechthoekige bovenvensters zijn in een vlakke omlijsting gevat. Aan straatzijde is de bakstenen zijgevel met natuurstenen hoekblokken en hardstenen plint zichtbaar. De rechthoekige vensteropeningen zijn er in 1879 gedeeltelijk gedicht, maar bewaren hardstenen bovendorpels en lekdrempels.

Het pand dat momenteel Augustijnenstraat 19 is geadresseerd, heeft in de loop der tijd steeds deel uitgemaakt van het hoekhuis. Het gaat hier om een breed enkelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder een zadeldak, dat qua materiaalgebruik en gevelordonnantie duidelijk met het hoofdpand vergelijkbaar is.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 3014 (bouwvergunning 04.04.1843), dossier 3378 (bouwvergunning 20.02.1879), dossier 99782 (bouwvergunning 25.04.1939).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206623 (Geraadpleegd op 17-02-2020)