erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID: 206626   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206626

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Ter plaatse van de voormalige refter en kloosterkeuken van de augustijnen (zie Vaartstraat), tijdens het Frans bestuur eigendom van Benoît Marcelis. Rijke, eind 19de-eeuwse herenwoning met dienstgebouwen van Ernest Masoin-Peyrot, universiteitsprofessor geneeskunde. Vanaf 1919 in bezit van de wijnhandelaars-familie Boon. Heden horecagelegenheid.

Imposant hoekhuis en bijgebouwen met L-vormig grondplan, met twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat), te dateren 19de eeuw met latere verbouwingen en mogelijk met oudere kern. Bepleisterde en geel beschilderde lijstgevel onder houten kroonlijst met modillons. Voorgevel volgens F.A. Lefever vernieuwd in 1833, met rondboogvormige poorttoegang in risalietvorm en rechthoekige vensteropeningen, ter hoogte van begane grond met drempels op consooltjes en op bovenverdieping met ijzeren leuningen en doorgetrokken lekdrempels.

Verankerde westelijke zijgevel met pseudo-mezzanino, deels gedichte, rechthoekige vensters en bewaard laadvenster. Aan oostzijde belendende bijbouw daterend van 1879, bij verhoging en uitbreiding van afsluitingsmuurtje, met ondertussen gedichte vensters en garagepoort uit 1924.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 32368 (bouwvergunning 10.05.1878), dossier 82764 (bouwvergunning 19.12.1924).
  • LEFEVER F.A. 1983: Daar waar de Augustijnen woonden, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving (3), 99, 101, 118, 119 en 120.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206626 (Geraadpleegd op 29-02-2020)