erfgoedobject

Hôtel Métropole et de Suède

bouwkundig element
ID
206630
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206630

Juridische gevolgen

Beschrijving

Huidige hotel, gebouwd in 1917, is een ontwerp in eclectische stijl van de hand van architect Fr. Van de Put.

Historiek

Omstreeks 1850 verhuist de familie Desterdiu het in 1834 in de Diestsestraat nummer 30-32 gestichte "Hôtel de Suède", naar een groot perceel op de hoek van de Volksplaats (Monseigneur Ladeuzeplein) en de Marengostraat (Vital Decosterstraat) in de bovenstad. Het toenmalige hotel paalde met een reeks eenvormige neoclassicistische gevels aan beide straten.

In 1898 wordt het grote eigendom opgesplitst en verkocht en in 1905 openen in de Marengostraat twee hotels: het "Hôtel Métropole" in nummer 1 en het "Hôtel de Suède" in nummer 3. Tijdens de brand van augustus 1914 wordt het volledige bouwblok tussen het Monseigneur Ladeuzeplein, Vital Decosterstraat en Bondgenotenlaan in de as gelegd en verdwijnen beide hotels.

Al in 1917 wordt werk gemaakt van de wederopbouw weliswaar op een gewijzigd perceel. Het huidige hotel, een ontwerp in eclectische stijl van de hand van architect Fr. Van de Put, wordt, met uitzondering van de natuurstenen straatgevel, volledig in gewapend beton opgetrokken. Het was opgevat als een complex op U-vormig grondplan waarvan de brede straatvleugel via een patio werd verlicht.

Meteen na de oorlog heropende het "Hôtel Métropole et de Suède" en groeide tijdens het interbellum uit tot een gerenommeerde zaak. Bij de bombardementen van 10 en 11 mei 1944 werd het hotel opnieuw zwaar beschadigd en pas na meer dan een halve eeuw leegstand en verwaarlozing gerenoveerd tot winkel- en kantorencomplex in 1999. Hierbij werd enkel de straatgevel behouden ter ondersteuning van het homogene straatbeeld met naoorlogse wederopbouwarchitectuur.

Beschrijving

Behouden, drie bouwlagen hoog en vijf traveeën tellend gevelfront dat boven de arduinen sokkel volledig bezet is met een parement van witte Franse kalksteen. De gevel onderscheidt zich door zijn vrij monumentale vormgeving in eclectische stijl met predominante classicerende inslag.

Kenmerkend is de symmetrische compositie met bredere hoektraveeën, eertijds nog geaccentueerd door imposante mansardevensters onder boogfronton, en de sterke horizontale en verticale ritmiek. In de benedenbouw komt dit tot uiting in de belijning door Franse voegen en de geprononceerde beëindiging van de pui door een doorgetrokken balkonplaat op zware voluutconsoles - voorheen afgezet met een balustrade -, in de bovenbouw door de kolossale toepassing van Ionische pilasters.

Typerend zijn verder nog de steekbogige vormgeving van poorten, deuren en vitrines op de begane grond, met in de rechter travee de behouden ingeschreven zuilenarcade en flankerende emblemen met verweven initialen M S van de vroegere hotelbenaming; op de bovenverdiepingen de drielichten met deelpilasters en balkons op voluutconsoles.

 • AROHM Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen Leuven, Vital Decosterstraat 7.
 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 77622 (bouwvergunning 04.12.1917).
 • UYTTERHOEVEN R. 1983: Leuven, bierstad door de eeuwen heen. Een uniek brokje lokale geschiedenis rond brouwen en drinken met documenten van de XVIIde tot de XXste eeuw, Kessel-lo, fig. 60/61, 109, 110, 111.
 • UYTTERHOEVEN R.1986: Leuven Weleer 2. De nieuwe bovenstad: tussen Statiestraat en Tiensestraat, Leuven, figuur 49a-b-c.
 • UYTTERHOEVEN R. 2000: Nostalgia Lovaniensis, Leuven, 101.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Classicistisch herenhuis

 • Is deel van
  Vital Decosterstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hôtel Métropole et de Suède [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206630 (Geraadpleegd op 11-04-2021)