erfgoedobject

Godshuis van Gempe

bouwkundig element
ID
206633
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206633
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Vermoedelijk restant van een vroeger eigendom gelegen in de Dorpsstraat (Diestsestraat) en de Backelijnestaat (Vital Decosterstraat), omstreeks 1520 bewoond door de humanist Joannes Ludovicus Vivès (1492-1540). Dit eigendom werd in 1675 omgebouwd tot college en refugie van de abdij van Floreffe en behoorde van 1718 tot 1756 aan het klooster van ’s Hertogen Eiland bij Gempe (Sint Joris Winge) en vandaar vooral bekend als Godshuis van Gempe. In de 19de eeuw werd het eigendom in verschillende percelen opgesplitst.

Naar volume en uitzicht klimt het huidige pand vermoedelijk op tot de 18de eeuw, in kern wellicht tot de 17de of mogelijk 16de eeuw. Het huidige uitzicht is het resultaat van aanpassingen in de loop van de 19de en 20ste eeuw. Thans vormt het een L-vormig gecombineerd breed- en half diephuis, met twee bouwlagen en vijf traveeën onder een leien, links afgesnuite zadelbedaking. De bovenbouw vertoont een bepleisterd uitzicht met rechthoekige vensters, doorgetrokken lekdrempels, cordons en kroonlijst. Tot 1961 vertoonde het pand nog een dubbelhuisopstand, heden is de begane grond volledig verbouwd.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 116612/5280 (bouwvergunning 08.09.1961).
  • MEULEMANS A., Huizen en straten van het oude Leuven, 2 vol., Jaarboek Leuvens Historisch Genootschap, XLII, Leuven, 2004, deel I, p. 167, deel II, p. 53.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer 1. Langs bekende handelsstraten naar Sinte-Geertrui en Tempelhof, Leuven, 1985, figuur 62a.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 116, 545-546.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis van Gempe [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206633 (Geraadpleegd op 08-05-2021)