erfgoedobject

Schouwburg Theater de Bériot

bouwkundig element
ID
206637
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206637

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op initiatief van de Leuvense industriëlen en weldoeners E. Rémy en E. Staes wordt in 1871 begonnen met de bouw van een volkse schouwburg naar de plannen van architect V. Louckx. Deze diende voor het ontwerp van zij- en achtergevel rekening te houden met de door stadsarchitect F.H. Laenen in 1838 opgestelde plannen en stedenbouwkundige richtlijnen voor het totaalensemble van de Rijschoolstraat.

De zaal werd eerst "nieuwe zaal Frascati" genoemd, naar de in 1807 door bouwmeester C. Fisco ontworpen Frascatischouwburg, gelegen tussen de Diestse- en de Savoyestraat en gesloopt voor de aanleg van de Bondgenotenlaan in 1869. Het nieuwe gebouw telde acht traveeën in de Vital Decosterstraat, één afgeschuinde hoektravee, vier traveeën in de Rijschoolstraat, en nog eens negen traveeën aan het "Rijschoolplein". De gevel was ter hoogte van de mezzanino verrijkt met cirkelvormige nissen versierd met borstbeelden van gekende musici, onder meer de Leuvense violist en componist Charles August de Bériot (1802-1870). De zaal, die werd gebruikt voor de meest uiteenlopende spektakels, brandde af in 1882, maar werd meteen in oorspronkelijke staat hersteld.

Vanaf 1909 wordt het theater "zaal Alhambra" genoemd en van 1948 tot 1961 was er de cinema A.B.C. gevestigd. In 1964-65 wordt het theater volledig omgevormd tot Universitair centrum voor meisjesstudenten door architect F. Delang. Hierbij wordt het gebouw grotendeels afgebroken en vervangen door een nieuwbouw met studentenkamers (nummers 47-49A); enkel het hoekgebouw aan de Rijschoolstraat bleef in aangepaste vorm behouden.

Het restant van de voormalige schouwburg de Bériot vormt heden een neoclassicistisch hoekgebouw met twee traveeën in de Vital Decosterstraat, één afgeschuinde hoektravee en vier traveeën in de Rijschoolstraat en omvat twee bouwlagen met een als mezzanino opgevatte derde bouwlaag, onder een weinig hellend afgewolfd pannen zadeldak. De bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels op hardstenen plinten worden geleed door gevelhoge pseudo-pilasters en zijn opengewerkt met rondboogvensters en vierkante vensters ter hoogte van de mezzanino. In de deurtravee zijn de geriemde boogomlijsting en dito cordon nog zichtbaar, die eertijds over de volledige gevel doorliepen.

De uitwerking van de achtergevel aan het "Rijschoolplein", met belijnde begane grond en rechthoekige bovenvensters sluit aan bij de overige pleinbebouwing.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 19824 (bouwvergunning 24.02.1871), dossier 117982/5728 (bouwvergunning 13.12.1963).
 • S.N. 1986: Muziek te Leuven, Krant van de Leuvense Gidsenbond, document nr. 57, 13-15.
 • SCHILLINGS A. 1948: Oud en Nieuw Leuven, Leuven, 82.
 • UYTTERHOEVEN R. 1985: Leuven Weleer 1. Langs bekende handelsstraten naar Sinte-Geertrui en Tempelhof, Leuven, fig. 42a-b.
 • VAN EVEN E. 1895 Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 288-290.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Neoclassicistische stadswoningen

 • Is deel van
  Vital Decosterstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schouwburg Theater de Bériot [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206637 (Geraadpleegd op 13-05-2021)