erfgoedobject

Eenvoudige stadswoningen

bouwkundig element
ID
206641
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206641

Juridische gevolgen

Beschrijving

Drie eenvoudige rijwoningen, onderdeel van de basisbebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw (nummer 62 van 1856), opgevat als enkelhuizen van twee tot drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak.

Lijstgevels met zandstenen plint, opengewerkt door middel van rechthoekige muuropeningen met hardstenen lekdrempels en afgelijnd door houten kroonlijsten. Nummer 58 werd inmiddels ontpleisterd; bij nummer 60 en 62, in 1965 samengevoegd tot één woning met artsenpraktijk, werd de bepleistering vernieuwd met in de bovenbouw vensteromlijstingen met cordonvormend profiel.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 21765 (bouwvergunning 18.08.1856), dossier 119302 (bouwvergunning 24.05.1965).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenvoudige stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206641 (Geraadpleegd op 08-05-2021)