erfgoedobject

Reeks neoclassicistische burger- en herenhuizen

bouwkundig element
ID
206650
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206650

Juridische gevolgen

Beschrijving

Reeks ruimere neoclassicistische burger- en herenhuizen, daterend uit het tweede kwart van de 19de eeuw, drie tot vier traveeën breed en drie bouwlagen hoog, met dubbelhuisopstand in de nummers 76, 80 en 88.

De bakstenen lijstgevels werden, op nummer 80 na, inmiddels ontpleisterd en in nummer 88 van een gevelcementering met schijnvoegen voorzien. Stijltypisch zijn de registers met rechthoekige muuropeningen in naar boven toe verkleinende ordonnantie en de horizontale geleding door middel van overwegend zandstenen plinten, hardstenen cordons, doorgetrokken lekdrempels en houten kroonlijsten. Voorts kenmerkende dubbele deuren in zandstenen of arduinen omlijstingen - in het nummer 74, dat dateert van 1844, en de nummers 84 en 86, onder een balkon op consoles, en in nummer 80 onder een italianiserend entablementvenster met balusterbalkon.

Sobere verankerde achtergevels, vaak met bewaard pleister- of kaleiwerk, en luikapellen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 5114 (bouwvergunning 04.04.1844).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Reeks neoclassicistische burger- en herenhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206650 (Geraadpleegd op 17-05-2021)