erfgoedobject

Instituut voor Bacteriologie

bouwkundig element
ID
206651
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206651

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig Instituut voor Bacteriologie, heden Instituut voor Land- en Waterbeheer van de Katholieke Universiteit Leuven.

In 1897 naar ontwerp van de Leuvense architect A. Van Arenbergh (1870-1937) opgetrokken complex op T-vormige plattegrond, met een geknikte straatvleugel die aan de ene zijde aansluit bij de huizenrij van de Vital Decosterstraat en aan de andere zijde loodrecht op de gevellijn van het Kolveniershof (nummer 104) is ingeplant, waardoor een rechthoekig plein ontstond met het voormalige Instituut voor Bacteriologie als perspectiefpunt. Bij het hoofdgebouw hoorden aanvankelijk ook stallingen en dienstpaviljoenen rond een grote binnentuin met toegangspoort aan de Sint-Maartensstraat, die bij de bouw van het huidige Rega Instituut (Sint-Maartenstraat nummer 55, architect C. Devadder, 1962) verdwenen.

Straatvleugel

Straatvleugel van twaalf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, met een eclectische penantengevel in gele baksteen, voorzien van een verhoogd middenrisaliet en horizontaal geleed door de hardstenen bossageplint met keldergaten, hardstenen cordons, banden in rode baksteen en witte natuursteen, decoratieve tegelfriezen, en registers van als drielicht uitgewerkte steekboogvensters met geprofileerde booglijsten en borstweringen met cassetten. Linkertravee en verhoogd middenrisaliet met onmiskenbaar neorenaissance invloeden, het laatste met op de begane grond rondbogige drielichten aan weerszijden van de deur met halfrond bovenlicht, onder een hoofdgestel met guirlandefries op pilasters met diamantkoppen, verdiepte spiegels en gestileerde bladkapitelen.

Op de verdieping: een monumentaal drielicht (heden geblindeerd), opgevat als rondboogarcade, met schijfmotieven in borstweringen en boogzwikken, en oorspronkelijk bekroond door het opschrift: "INSTITVT DE BACTERIOLOGIE" (ceramische tegels).

Voorts art nouveau-ornamentiek in de schijfmotieven en kapitelen van de rondboogdeuren, in de tegelfriezen boven de steekboogvensters en in de tegeltableaus aan weerszijden van het portaal. Het oorspronkelijk monumentale karakter van de gevel werd in 1961 sterk aangetast door de verwijdering van de houten kroonlijst met fries en de bovendakse bakstenen borstweringen. Oorspronkelijk houten schrijnwerk van deuren en vensters, de laatste voorzien van rolluiken.

Achtergevel

In rode baksteen opgetrokken achtergevel en achterbouw met getoogde muuropeningen en kordons en rollagen in zwart gesinterde baksteen. De vijf traveeën tellende haakse vleugel, aan beide zijden voorzien van houten wintertuinen, leidt naar een twee bouwlagen hoog laboratoriumgebouw op vierkant grondplan, met tentdak en lantaarn, en grote rechthoekige vensteropeningen met houten schrijnwerk, metalen roeden en metalen lateien.

Interieur

Van het oorspronkelijke interieur resten nog de inkomhal, voorzien van lijstwerk op wanden en plafonds en een cementtegelvloer, beglaasde houten binnendeuren met authentiek hang- en sluitwerk en houten zitbanken, en de gietijzeren kolommen van het labo. De keldertrap in blauwe hardsteen heeft een smeedijzeren reling met zweepslagmotieven, en gaat over in een houten trap met balusters op de verdiepingen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 59865 (bouwvergunning 02.08.1897), dossier 116620/5285 (bouwvergunning 20.09.1961), dossier 116763/5338 (bouwvergunning 21.12.1962), dossier 131292 (bouwvergunning 10.03.1981).
  • Stedelijk Museum Leuven, postkaartencollectie, Instituut voor Bacteriologie.
  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel, fototheek, A16987.
  • LEFEVER F.A. 1988: De Architectenfamilie Van Arenbergh, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving, 3-40.
  • PEETERS M. 1983: Gids voor oud Leuven, Antwerpen, 78
  • UYTTERHOEVEN R. 1985: Leuven Weleer 1. Langs bekende handelsstraten naar Sinte-Geertrui en Tempelhof, Leuven, 36.
  • S.N. 2000: Waar is de tijd. 2000 jaar Leuven en Oost Brabant, Zieken en Behoeftigen, nr. 12, Zwolle, 294.
  • S.N. 1985: 300 jaar Chemie te Leuven 1685-1985, tentoonstellingscatalogus, Leuven, 195.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Instituut voor Bacteriologie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206651 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.