erfgoedobject

Standbeeld van Pieter Coutereel

bouwkundig element
ID: 206679   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206679

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vervaardigd door beeldhouwer G. Vandevoorde en ingehuldigd op 13 september 1936.

Op een geprofileerd arduinen basement, hoge vierkante sokkel van witte natuursteen - deels vernieuwd in 1955-1956 - met uitgebogen basis en opschrift "PIETER COUTEREEL - 14e EEUW"; erboven een bronzen beeld van deze Leuvense patriciƫr en hertogelijke meier (circa 1320 - Leuven, kort na 1373), die in 1360 aan het hoofd van de ambachten het patricisch stadsbestuur ten val bracht, en nadien tot 1363 achtereenvolgens als schepen en burgemeester zetelde.

  • REMS M., De Leuvense standbeelden, in Arca Lovaniensis, Jaarboek 1981, p. 48.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Standbeeld van Pieter Coutereel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206679 (Geraadpleegd op 13-07-2020)