Burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Ferdinand Smoldersplein
Locatie Ferdinand Smoldersplein 2-4, 3, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Samenstelling van drie huizen tot één pleinwand-vormend geheel, in 1934 gebouwd naar de plannen van architect O. Francotte (Brussel) die eveneens het tegenoverliggende gerechtsgebouw (1922-1930) ontwierp. Drie bouwlagen en in totaal veertien traveeën onder een doorlopende mansardebedaking. Opgetrokken uit baksteen met boven de arduinen plint een ruime verwerking van natuursteen voor het lijstwerk. In deze klassiek 18de-eeuws geïnspireerde, eclectische lijstgevel overheerst een strakke ordonnantie en lijnvoering die voornamelijk tot uiting komt in de geaccentueerde gevelpartij met zijn regelmatig ritme van opeenvolgend rondboogopeningen, rechthoekige vensters - met sierlijke Franse balkons voor de deurvensters - en typerende mansardevensters en met zijn verticaal en horizontaal lijnenspel van de begrenzende hoekpilasters met vaasornamenten, doorgetrokken vensteromlijstingen, muurbanden, cordons en geprononceerde kroonlijst. De ietwat soberder opgevatte uiterste poort- en venstertraveeën zijn geordonneerd door rechthoekige en segmentbogige bovenvensters binnen een verbonden omlijsting met bekronende booglijst.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 92997-96660 (bouwvergunning 11.05.1934).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Datum tekst: 2009

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ferdinand Smoldersplein

Ferdinand Smoldersplein (Leuven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.