erfgoedobject

Horecapand A Notre Dame

bouwkundig element
ID: 206705   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206705

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Horecapand A Notre Dame
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt
    Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2016

Beschrijving

Op de puilijst genaamd "A NOTRE DAME", horeca-/woonpand van drie bouwlagen en drie traveeën, heden onder plat dak. Volgens de bouwtoelating van 1922 werd het huis opgetrokken door een particulier, naar plannen van architect L. Govaerts; in 1931 werd het opgekocht door de toenmalige brouwerij "La Vignette" die naderhand een aantal interne aanpassingen liet uitvoeren en in 1937 de benedenordonnantie wijzigde. Voor de voorgevel concipieerde Govaerts een vrij strakke "wederopbouwstijl" verwant met de classicerende barokstijl. Voorzien van een parement van witte natuursteen, vertoont de opstand een zeker contrast tussen de eerder sober opgevatte pui met arcadestructuur en de sterk geritmeerde en gedetailleerde bovenbouw waar de rechthoekige vensters, de versierde schijnbalustrades en de met festoenen gedecoreerde borstweringen gevat zijn tussen kolossale pilasters met composietkapitelen, die via het hoofdgestel doorlopen in een halsvormige topconstructie met ovaal radvenster. Het bekronend figuratieve beeldhouwwerk refereert aan de verwoesting van het Leuvense stadscentrum in 1914: te midden van vuurpotten en vlampartijen, door E. Rombaux gebeeldhouwde Onze-Lieve-Vrouw en oorlogsfuries; in het ontwerp figureert eveneens in het fries het jaartal MCMXIV (1914). De over nummer 12 en 13 doorlopende, huidige beglaasde ijzeren benedenluifel werd aangebracht in 2001.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, Ruimtelijke Ordening: Algemene Inventaris 352 B (bouwvergunning 10.04.1922 en 04.09.1937); dossier 80364/108495 (krantenartikel Le Soir 28.05.1927: "La Restauration de Louvain. Les Maisons de la Grand’Place").
  • CELIS J. & UYTTENHOVE P., De Wederopbouw van Leuven na 1914, Leuven, 1991, p. 133.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Horecapand A Notre Dame [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206705 (Geraadpleegd op 06-06-2020)