erfgoedobject

Winkel- woonhuis In het Woud

bouwkundig element
ID: 206708   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206708

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Winkel- woonhuis In het Woud
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt
    Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2016

Beschrijving

Winkel- woonhuis "IN HET WOUD" (zie opschrift in het hoofdgestel) met drie bouwlagen + entresol en drie traveeën onder mansardedak (leien) met oeils-de-boeuf, in 1922 opgetrokken naar ontwerp van architect L. Govaerts. Beeldbepalende wederopbouwarchitectuur die tot uiting komt in de verzorgde, volledig met hardsteen beklede voorgevel met elegante Lodewijk XV-geïnspireerde vormgeving, vaag vermengd met régence-stijlkenmerken. Qua compositie vertoont de lijstgevel een geordonneerde opbouw met een gearticuleerde verticale en horizontale lijnvoering door gesuperposeerde pilasters met bekronende siervazen als hoekbegrenzing en geprononceerde kordons en een geleed hoofdgestel als nadrukkelijke aflijning van de bouwlagen. Hierbinnen zijn in de benedenbouw de gelijkvloerse rechthoekige openingen samen met de entresollichten gevat in een accoladevormige, de bovenvensters in een getoogde omlijsting. Opvallend zijn verder de sierlijke ijzeren vensterleuningen in de bovenbouw, het karakteristieke decor zoals onder meer festoenen, palmetten, guirlandes en chûtes op de sluitstenen, borstweringen, pilasters en in het vormtyperende dakvenster met kantonnerende hoornen des overvloed, gebroken boogfronton met voluten, bekronende siervaas en een uit de as herrijzende feniks in het boogveld: beeldhouwwerk dat werd uitgevoerd door Timothée(?). Initieel met enkelhuisopstand, onderging het pand in de benedenbouw een aantal aanpassingen qua ordonnantie en interne indeling onder meer in 1956 en 1993.

  • Archief Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, Grote Markt.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, Ruimtelijke Ordening: Algemene Inventaris 355 B (bouwvergunning 08.05.1922); dossier 80364/108495 (krantenartikel Le Soir 28.05.1927: "La Restauration de Louvain. Les Maisons de la Grand’Place"); dossier 108364 (14.03.1956).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkel- woonhuis In het Woud [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206708 (Geraadpleegd op 06-06-2020)