erfgoedobject

Gekoppelde burgerhuizen

bouwkundig element
ID
206722
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206722

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gekoppelde burgerhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gekoppelde burgerhuizen
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Gekoppelde panden van het type burgerhuis met smalle deur- en brede venstertravee, onderkelderd en drie bouwlagen hoog onder zadeldak. Opgesteld volgens repeterend schema en daterend uit de jaren 1900-1910. De eclectische gevels vertonen een tijdstyperend uitzicht met als gemeenschappelijke kenmerken de effectvolle opbouw in contrasterende materialen: baksteen doorspekt met witte of gekleurde steenlagen, boogstenen en lijsten - al dan niet beschilderd - en gebruik van blauwe hardsteen voor plint of sokkel, lekdrempels, lateien, omlijstingen en sluitstenen. Verder een verticaliserende geleding door lisenen - uitgezonderd in nummers 111-113 - en muuropeningen die gelijkvloers rechthoekig zijn met - behalve in nummers 188-190 - lateien op consooltjes, in de bovenbouw variëren van korfbogig, getoogd tot rechthoekig; het schrijnwerk bleef nog ten dele bewaard.

Nummers 111-113 vertegenwoordigen hierbinnen een eerder sobere versie, met venstertravee opgenomen in een licht risaliet. Beide panden werden in 1909 ontworpen door architect C. Goemans. In nummers 158-160, die door architect C. Goemans in 1913 werden ontworpen, is het bovenste venster in de brede travee telkens opgevat als een tweelicht met deelpilastertje.

Nummers 172 tot 182 werden volgens bouwvergunningen van 1913 door architect O. Devos (zie ook inscriptie in plint van nummer 78) ontworpen als twee ensembles van telkens drie huizen. Het geheel vormt een bijzonder homogene gevelrij, gemarkeerd door de ritmische accenten van de buikige balkons vóór de deurvensters, de getrapte afwerkingen van de verdiepte traveeën en - behalve in nummers 172-174 - de nog bewaarde decoratieve beëindiging met houten kroonlijst op uitgelengde consoles.

Nummers 188-190, met eveneens balkonmarkering en behouden hoofdgestel, onderscheiden zich door de rustieke behandeling van de sokkel en de inbreng van azuurblauw en oranje voor muurbanden, boogstenen en lijsten. Nummer 190 behield ook nog zijn karakteristiek schrijnwerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 10803 (bouwvergunning 22.03.1909); dossier 74778 en 74779 (bouwvergunning 09.06.1913); dossier 75160 (bouwvergunning 20.10.1913) en 74767 (bouwvergunning 26.05.1913).

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gekoppelde burgerhuizen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206722 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Leuven

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.