erfgoedobject

Eclectische stadswoningen

bouwkundig element
ID
206726
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206726

Juridische gevolgen

Beschrijving

Typerende eclectische rijbebouwing uit de jaren 1910-1914, vaak opgetrokken in ensembles waarvan het merendeel werd ontworpen door architect O. Devos. Burgerwoningen met enkelhuisopstand, drie bouwlagen - al of niet met een bijkomend souterrain - en telkens een brede venster- en smalle deurtravee onder zadeldak. De lijstgevels vormen een picturale en ritmische beëindiging van de straat door hun gevarieerde bakstenen parementen, doorspekt met contrasterende muurbanden en boogstenen en verwerkt met blauwe hardsteen voor sokkels en plinten, sluitstenen en omlijstingen van de overwegend getoogde, soms ook rechthoekige of rondbogige vensters en deuren. De ritmiek wordt verder ook bepaald door lisenen en risalieten en gedifferentieerde balkonmarkeringen. In afwijking vertoont nummer 54 - dat één ensemble vormde met het inmiddels verbouwde nummer 56 - samen met nummer 58 een verspringende niveau-indeling. In nummer 52 omvatte de begane grond oorspronkelijk een winkelraam, later omgevormd tot garage. Diverse panden behielden nog als lateien de I-balken met rozetten, hun houten uitgewerkte kroonlijsten en deels of volledig ook het originele schrijnwerk; nummer 111 eveneens zijn houten erker, die bij nummer 113 daarentegen inmiddels verdwenen is.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 74125 (bouwvergunning 17.09.1912); dossier 72438 (bouwvergunning 30.01.1911); dossier 73749 (bouwvergunning 29.04.1912); dossier 73359 (bouwvergunning 21.12.1911); dossier 73867 (bouwvergunning 06.06.1912); dossier 75583 (bouwvergunning 16.03.1912); dossier 75586 (bouwvergunning 08.06.1914); dossier 71941 (bouwvergunning 18.07.1910); dossier 71846 (bouwvergunning 16.06.1910).

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eclectische stadswoningen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206726 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Leuven

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.