erfgoedobject

Wederopbouwburgerhuis

bouwkundig element
ID: 206752   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206752

Juridische gevolgen

Beschrijving

Wederopbouwpand met enkelhuisopstand, in 1915 ontworpen door architect O. Devos en in 1922 boven de natuurstenen sokkel voorzien van een similiparement.

De statige lijstgevel vertoont een gemengde neo-Lodewijk XV/XVI-vormgeving, getypeerd door het verticale lijnenspel van het brede vensterrisaliet met pilasterbegrenzing, doorbroken door de sokkellijst, de puilijst waarin het gebogen balkon van de bel-etage is opgenomen, en het gekorniste fries met klassieke houten aflijning. Gevarieerd omlijste rond- en korfboogopeningen en karakteristiek decor met onder meer chûtes, festoenen en cartouchevormende balkonconsoles. Behouden elegant houten raamwerk en ijzerwerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 76766 (bouwvergunning 21.09.1915 en 28.08.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wederopbouwburgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206752 (Geraadpleegd op 20-09-2020)