erfgoedobject

Herenhuis naar ontwerp van P. Bonduelle

bouwkundig element
ID: 206761   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206761

Juridische gevolgen

Beschrijving

Opvallend herenhuis dat volgens de bouwvergunning van 1922 werd ontworpen door de Brusselse architect P. Bonduelle. Historiserende, 18de-eeuws geïnspireerde wederopbouwarchitectuur opgetrokken met een expressieve traditionele kleurstelling van rode baksteen en witte natuursteen. Het pand werd opgevat als een langgerekt, zeven traveeën breed volume met twee bouwlagen + mansardeverdieping, en achterliggende tuin die van de Willemsstraat is afgesloten door een bakstenen muur.

In de strakke voorgevelcompositie wordt de horizontale en verticale lijnvoering aangegeven door het nadrukkelijke cordon dat de tweeledige opbouw accentueert en door de nagenoeg verbonden bandomlijstingen van de ruime rechthoekige (deur)vensters, die op de bovenverdieping bijkomend een entablement vertonen. Dit ritme - nog extra geaccentueerd door de sterk uitkragende kroonlijst met klossen, de dakvensters met alternerend driehoekige en gebogen gebroken frontons en de klimmende dakkapellen - wordt enigszins getemperd door de decoratieve omlijstingen en het elegante schrijnwerk van de rondbogige poort en dito ingangsdeuren en door de prononceerde uitwerking en het sierlijk ijzerwerk van het middenbalkon en de Franse balkons. Deels zichtbare, sobere achtergevel. Pand heden zogenaamd "Studentenhuis Steenberg", achteraan zijde Willemsstraat recent uitgebreid (1992, architect P. Van Aerschot) door de Coöperatief van Culturele Centra, Brussel.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen Leuven, Koning Leopold I-straat.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80358 (bouwvergunning 24.07.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis naar ontwerp van P. Bonduelle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206761 (Geraadpleegd op 20-09-2020)