erfgoedobject

Burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 206764   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206764

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerwoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Ensemble dat in 1901 werd gebouwd voor rekening van mevrouw M. Bachmann - weduwe Séverin Van Aerschodt, en naar ontwerp van architect J.-F. Piscador in 1920-1921 na de oorlogsteisteringen werd hersteld en gedeeltelijk heropgebouwd.

Drie burgerwoningen met repetitieve enkelhuisopstand, drie bouwlagen + souterrain en telkens twee ongelijke traveeën onder mansardebedaking, opgetrokken in eclectische stijl met vage art-nouveau-inslag. Gevelfront samengesteld uit twee lijstgevels aan weerszij van een centrale risalietvormende tuitgevel: het geheel onderscheidt zich in het straatbeeld door zijn gelig baksteenparement doorspekt met roodwit geglazuurde steenlagen en verwerkt met arduin voor het lijstwerk, boven een rusticasokkel. Rechthoekige deuren met bovenlicht, dito souterrainvensters - sinds 1962 omgevormd tot garage in nummer 27 - en benedenvensters; getoogde bovenvensters, in de topgevel ter hoogte van de derde bouwlaag samen met het tweelicht ingeschreven binnen een karakteristieke driekwartcirkelboog. Voorts markerende bel-etage balkons en Franse balkons in de brede venstertravee: de erker in nummer 27 is een toevoeging van 1937. Aflijnende houten kroonlijst op consoles.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 63291 (bouwvergunning 13.06.1901), 76467 (bouwvergunning 19.09.1920); dossier 80507 (bouwvergunning 01.04.1921); dossier 97741 (bouwvergunning 09.04.1937); dossier 117251/5482 (bouwvergunning 30.08.1962).
  • JUVEYNS L., Joseph-François Piscador (Gent 1866 - Wilsele 1928), bouwmeester-architect. Een controversieel Leuvens neogotieker, in Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel XL: Jubileumboek, p. 362-366.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206764 (Geraadpleegd op 20-09-2020)