erfgoedobject

Burgerhuizen van 1922

bouwkundig element
ID
206768
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206768

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerwoningen van 1922
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

In 1922 naar ontwerp van de Brusselse architect A. Roosenboom heropgebouwd ensemble van twee burgerwoningen met diephuisstructuur en historiserende topgevels. Zie ook de inscriptie op de sokkel van nummer 48 en de cartouche met vermelding "1914-1922" in nummer 50.

Wederopbouwarchitectuur die gekenmerkt is door een uitgesproken neotraditioneel en neobarok geïnspireerde vormgeving en decor: nummer 48 werd opgevat als een trapgevel, nummer 50 is bekroond door een in- en uitgezwenkte top. Beide gevels zijn opgetrokken in een traditiegetrouwe bak- en natuurstenen materialencombinatie en getypeerd door de belijnde horizontale registers met karakteristieke venstervormen. Kenmerkend zijn ook de deurpartijen, in nummer 50 plastisch uitgewerkt met een omlijsting deels van arduin.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 81175 (bouwvergunning 03.03.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Bondgenotenlaan en omgeving

 • Is deel van
  Koning Leopold I-straat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuizen van 1922 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206768 (Geraadpleegd op )