erfgoedobject

Begraafplaats Koekelberg

bouwkundig element
ID: 206886   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206886

Juridische gevolgen

Beschrijving

Begraafplaats van de gemeente Koekelberg opgericht in 1916 en gelegen op het grondgebied van Dilbeek op de grens met Sint-Agatha-Berchem. Deze begraafplaats is gelegen ten westen, naast de recentere begraafplaats van Sint-Agatha-Berchem. Beide begraafplaatsen worden van elkaar gescheiden door de Maricollendreef (Sint-Agatha-Berchem).

De begraafplaats op het grondgebied van Dilbeek werd kadastraal geregistreerd in 1916 waarbij er een aantal percelen werden samengevoegd en waarbij ook het lijkenhuis (links van de toegang) en een woning (rechts van de toegang) werden geregistreerd. Een gedenkplaat op de omheiningsmuur herinnert aan deze oprichting.

Het gaat om een ommuurd en min of meer driehoekig perceel met ten zuidoosten een afgebogen hoek waar zich de monumentale toegang bevindt. De toegang is symmetrisch en decoratief uitgewerkt en opgebouwd uit blauwe hardsteen en witte natuursteen en wordt geritmeerd door lisenen. Centrale poort met mooi uitgewerkt ijzeren hekken geflankeerd door twee voetgangersdoorgangen. Op de hoeken bevindt zich links het lijkenhuis en rechts de portierswoning, beide onder een leien schilddak. De meest in het oog springende gevels van beide gebouwen zijn opgebouwd uit witte natuursteen met blauwe hardstenen banden.

De begraafplaats heeft een symmetrische aanleg met een centrale dreef. De meest monumentale graven bevinden zich langs deze centrale dreef op de hoeken met andere perken, bijvoorbeeld het graf van de familie Bossaert/Broekaert (Bossaert was burgemeester van Koekelberg ten tijde van de oprichting van de begraafplaats). Ook het monumentale graf van burgemeester Henri Vanhuffel (1869-1926) ligt aan deze laan, op zijn graf zijn de tekens van de vrijmetselarij (passer en driehoek) aangebracht. Achteraan de centrale laan liggen rechts de uniforme graven van de gesneuvelden en de oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog en links deze van de Tweede Wereldoorlog.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling II (Dilbeek), 1916/30.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Begraafplaats Koekelberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206886 (Geraadpleegd op 26-01-2020)