erfgoedobject

Villa met dienstwoning en stallen

bouwkundig element
ID: 206899   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206899

Juridische gevolgen

Beschrijving

Begin 20ste-eeuwse villa met dienstwoning en stallen gelegen op een langgerekt perceel tegen de Elegembeek. De gebouwen zijn gelegen achter een grote voortuin met vijver. Centraal op het perceel staat de villa, ten noordwesten hiervan de dienstwoning met in het verlengde hiervan (varkens-)stallen. Ten noordoosten achter de villa staan nog recentere (varkens-)stallen.

In 1915 werd er op het kadaster een villa met bijgebouw (dienstwoning) geregistreerd als eigendom van Jozef d’Hondt – De Malander. Een uitbreiding met bergplaatsen en stallen in het verlengde van de dienstwoning werd geregistreerd in 1927. Later in de jaren 1930, 1960 en 1970 zullen er achter de woningen nog stallen worden gebouwd en uitgebreid.

Villa van drie traveeën en twee bouwlagen onder een aan de zijgevels sterk overhellend afgewolfd pannen dak (nok evenwijdig met de straat). Bepleisterd en geschilderd dubbelhuis met een centraal middenrisaliet, uitgewerkt als toren onder een ingesnoerde leien naaldspits. Getoogde en rondboogvormige muuropeningen. Eenvoudige dienstwoning met aansluitend stallingen onder een afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat).

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling I (Dilbeek), 1915/2 en 1927/8.
  • Gemeentearchief Dilbeek, bouwdossiers, doos 1372, Maalbeekstraat.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa met dienstwoning en stallen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206899 (Geraadpleegd op 26-09-2020)