erfgoedobject

Pastorie Sint-Ambrosiusparochie

bouwkundig element
ID: 206903   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206903

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pastorie uit de tweede helft van de 19de eeuw gelegen ten oosten van de Sint-Ambrosiuskerk aan het Marktplein. De hoger gelegen voortuin wordt afgesloten door een lage bakstenen muur met hierop een uitgewerkt ijzeren hekken uit het interbellum. De achtertuin is beboomd en aan het Marktplein afgesloten met een bakstenen ommuring en aan de Kasteelstraat met een haag.

De pastorie werd volgens de kadastrale leggers en een gedenksteen in de achtergevel gebouwd in 1868 en kadastraal geregistreerd in 1871 als een "reconstruction total" van een oude pastorie op hetzelfde perceel. Uit een brief van architect E. Van Der Auwera (Brussel) aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten blijkt dat het eerste ontwerp werd afgekeurd, onder andere omdat het ontwerp volgens de commissie niet paste bij de religieuze functie van het gebouw. Uit dit schrijven bleek ook de noodzaak voor het bouwen van een nieuwe pastorie, omdat de oude pastorie niet meer bewoonbaar was. De nieuwbouw werd gefinancierd door het nalatenschap van ridder Zénon de Viron. In 1938 werd er een bouwaanvraag ingediend voor de sloop van de afsluitingsmuur voor de pastorie en het plaatsen van een ijzeren hekken in de plaats (de hoge bakstenen muur is nog zichtbaar op oude foto's). In 1947 gaf de Koninklijke Commissie voor Momenten en Landschappen toelating voor het herstel van de geleden oorlogsschade.

Volgens een gedenksteen in de achtergevel onderging de pastorie in 1978 een restauratie. Rond 1990 onderging de pastorie nog een ingrijpende aanpassing: op oude foto's uit begin 20ste eeuw is het gebouw nog zichtbaar met twee bouwlagen. Het gebouw werd toen met één bouwlaag verlaagd.

Onderkelderd bakstenen dubbelhuis met een hardstenen plint op een verhoogde begane grond van vijf traveeën en één bouwlaag onder een leien schilddak. Links en rechts aanbouw van één travee onder een lager schilddak. Centrale deurrisaliet met puntgeveltje en hardstenen kordon. Getoogde muuropeningen met omlijstingen in blauwe gesinterde baksteen en hardstenen lekdrempels. In het puntgeveltje zit een rondboogvormig raam. Dubbele deur met een vlakke hardstenen omlijsting. Het schrijnwerk en de kroonlijst werden vernieuwd. Linkerzijgevel met een gedichte centrale deur. Sobere achtergevel met twee boven elkaar ingemetste marmeren gedenkstenen. De onderste gedenkplaat verwijst naar de bouw van de pastorie: "proprIIs sUMptIbUs/ eCCLesIae/ aeDIrICata./ Past. P.J. BIERMANS/ Burg. E. VERHEYDEN/ Archit. E. VAN-DER-AUWERA/ Cond. L.Z. PETRE." Het chronogram geeft de bouwdatum 1868 weer. De tweede gedenkplaat verwijst naar de restauratie volgens het chronogram in 1978: "InnIXe totaLIter/ restaUrata/ proprIIs sUMptIbus/ ECCLesIae DILbeChensIs/ PAST J. BROES/ PRAES R. VANDENDAMME/ ARCH. L. DE SMEDT/ COND. J. GENNE.".

  • Informatie verkregen van Erwin Octaaf D’hoe (4 december 2012).
  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Dilbeek, L’Eglise et la reconstruction du presbytere de Dilbeek.
  • Gemeentearchief Dilbeek, bouwdossiers, doos 1386, Marktplaats 6, bouwaanvraag hekken, 1938.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling I (Dilbeek), 1871/4.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie Sint-Ambrosiusparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206903 (Geraadpleegd op 04-07-2020)