Regina Caeli lagere school

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Dilbeek
Straat Kaudenaardestraat
Locatie Kaudenaardestraat 112, Dilbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Regina Caeli lagere school

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

Beknopte karakterisering

Typologielagere scholen
Dateringinterbellum

Beschrijving

Lagere school "Regina Caeli" van 1927 gelegen tussen het lyceum en de kerk, opgebouwd in een neotraditioneel getinte stijl. De school werd opgericht tijdens de periode dat de Kaudenaardewijk een sterke bevolkingstoename kenden. Tegen de zuidgevel links gedateerd door een gevelsteen "A.D. 1927/ AEDIFICAVIT/ EUGENIUS VAN RECHEM/ EPISC. CARPAS. Sup. Gen.". Het H-vormige grondplan van de school werd op het kadaster geregistreerd in 1928. Vergroting op het kadaster geregistreerd in 1938 waarbij de noordzijde van het H-vormige grondplan werd voorzien van een afdak. Speelplaats ten noorden van het hoofdgebouw. Nieuwe vleugel ten oosten van de speelplaats en recente sporthal tussen de school en de kerk.

Bakstenen gebouw op een verhoogde begane grond van drie bouwlagen onder leien afgewolfde zadeldaken. Centraal in de zuidgevel licht uitspringend risaliet met inkom onder afgewolfd dakje. Decoratief gebruik van gele baksteen voor onder andere de ontlastingsbogen, de muurbanden en de borstwering en ook gebruik van sierankers. De gevels zijn geritmeerd door verdiepte velden met rechthoekige en getoogde muuropeningen met hardstenen lekdrempels en de rechthoekige muuropeningen op de begane grond onder I-lateien; vernieuwd schrijnwerk. Westgevel eveneens met uitspringend middenrisaliet onder afgewolfd zadeldakje. De boogtrommels van de muuropeningen in de risaliet hebben daar een invulling van rode en zwarte tegels, uitgezonderd de bovenste boogtrommel die een loden afdekking heeft. Recentere vleugel ten oosten van twee bouwlagen onder plat dak met grote rechthoekige muuropeningen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Dilbeek, Afdeling II (Dilbeek), 1928/65 en 1938/94.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Kaudenaardestraat

Kaudenaardestraat (Dilbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.