erfgoedobject

Herenhuis in neorenaissancestijl

bouwkundig element
ID: 206935   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206935

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op deze site stond eertijds het refugiehuis van de abdij van Averbode, in 1388 ingericht in een bestaand pand met bijhorende dienstgebouwen en volgens het wijkboek van 1675 achteraan reikend tot aan de Sint-Maartensstraat, met in de 18de eeuw een deels met fruitbomen beplant hof. Uit tellingen vanaf de 16de eeuw blijkt dat het complex gedeeltelijk verhuurd werd, onder meer - sinds de oprichting door de abdij van een brouwerij in het refugium - vanaf 1735 door diverse brouwers. Volgens E. Van Even werd het refugiehuis in 1776 grotendeels herbouwd en in 1794 verkocht. Koper was H. Melotte, brouwerleverancier en sinds 1774 als meesterszoon opgenomen in het brouwersambacht. Later vestigde zich hier de drukkerij Rosseels.

Heden ensemble gevormd door een aan de straat L-vormig en vrijstaand ingeplant ruim herenhuis met enkelhuisopstand en oudere, minstens tot de 18de eeuw opklimmende kern, en links aanpalend een afgesloten toegang tot achterliggende bedrijfs- en dienstgebouwen. Volgens archiefgegevens werd aan straatzijde het vijf traveeën brede pand met voorheen twee bouwlagen door architect C. Herpoel in 1892 verhoogd en aangepast tot zijn huidig voorkomen met drie bouwlagen onder mansardedak en een markante neorenaissancistische gevelopstand.

Stijltypisch is hier de contrastrijke verwerking van baksteen met blauwe hardsteen voor de sokkelvormende onderbouw, borstweringen, muurbanden, doorgetrokken lekdrempels, het lijstwerk en de decoratieve elementen. De gevel vertoont een uitgesproken horizontale geleding, doorbroken door een effectvol opgevat poortrisaliet met bossagebegrenzing en extra benadrukking door een balusterbalkon vóór een deurvenster met driehoekig fronton en, als bekroning, een uitgewerkt dakvenster met geringde pilaster- en voluutomlijsting en een siertopstuk binnen een gebroken fronton.

Karakteristiek zijn verder de steekbogige beneden- en rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijsting met sluitsteen, al of niet voorzien van oren met chutes en op de bel-etage onder entablement. Voorts nog een typerende ornamentiek met diamantkoppen, bewerkte lekdrempelconsoles, sierlijke smeedijzeren verluchtingroosters en voetschrapers en, in het bijzonder voor de poort, fijn gedetailleerd houtwerk voor de colonnetvormige makelaar en de met panelen, frontons en diamantkoppen gedecoreerde deurvleugels met koperen beslag waarop de inscriptie "L. ROSSEELS", het geheel binnen een opvallende hardstenen rondboogomlijsting met gegroefd pilastermotief en uitwaaierende bossage.

Sobere, nagenoeg blinde zichtbare bakstenen linker en rechter zijgevels.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 53139 (bouwvergunning 05.05.1892)
  • MEULEMANS A. 1978: Oude Leuvense straten en huizen. De Vaart- en de Stapelhuisstraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige kring voor Leuven en omgeving, Leuven 42-43.
  • PEETERS M. 1983: Gids voor Oud Leuven, Antwerpen, 81.
  • VAN EVEN E. 1895: Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 544-545.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Herenhuis in neorenaissancestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206935 (Geraadpleegd op 22-10-2019)