erfgoedobject

Villa Gosset met tuin

bouwkundig / landschappelijk element
ID
206943
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206943

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eclectische villa, gebouwd in 1907, gelegen in een beboomde tuin van 70 are. De villa bevindt zich ten westen van de kerk en de pastorie en ten zuiden van het kasteelpark van Groot-Bijgaarden. Ze is genoemd naar zijn bekendste eigenaar Alphonse Gosset, die het goed in 1920 kocht. De tuin aan de straatzijde wordt afgezet met een metalen hek op bakstenen muurtje en is toegankelijk via twee poorten tussen blauwe hardstenen pijlers. Ten westen van de villa voormalig bijgebouw met koetshuis en stallen. 

Villa

De grote eclectische villa aan het begin van de Brusselstraat, naast de kerk en de pastorie van Groot-Bijgaarden, werd gebouwd in 1907 na de afbraak in 1869 van een 18de-eeuws herenhuis dat ooit gebouwd was door Laurent-Benoît Dewez, waarvan de stallen en het koetshuis werden behouden, weliswaar in verbouwde vorm. De bekendste bewoner was Alphonse Gosset, inwijkeling uit Soumoy nabij Philippeville, die in 1920 het eigendom aankocht en als schepen van Openbare Werken een belangrijke rol speelde in het dorpsleven tijdens het interbellum.

Onderkelderde baksteenbouw op onregelmatige plattegrond van twee à drie bouwlagen onder complexe kunstleien bedaking (evenwijdig met de straat). Decoratief gebruik van natuursteen in plint en consoles onder de decoratief uitgewerkte boogfriesen en van blauwgrijs geglazuurde baksteen in fries, borstwering en omlopende muurbanden. De twee rechtse traveeën zijn hoger uitgewerkt met op de hoek een overhoekse erker. In de zuidwestelijke hoek achtzijdige toren onder een leien torenhelm. Cottage-getinte elementen zoals de overkragende bedaking op houten modillons. Gevarieerde muuropeningen: korfboogvormig op het gelijkvloers en rechthoekig op de eerste verdieping; bewaard schrijnwerk.

Eenvoudig langgestrekt bakstenen dienstgebouw van één en twee bouwlagen onder overkragende zadeldaken van pannen en oegstgeesterpannen. Puntgevel aan de straat met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen en centraal balkon gestut door betonnen zuiltjes als het ware een inkomportaal. Korfboogvormige muuropeningen met omlopende bakstenen waterlijst en doorlopende onderdorpels, oculus in de top.

Tuin

De tuin bij de villa, aan de straatzijde afgeschermd door een metalen hek, beslaat 70 are. De informele beplanting bestaat uit witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum), zomerlinde (Tilia platyphyllos), Italiaanse populier (Populus nigra 'Italica'), gewone esdoorn met purperrode bladonderzijde (Acer pseudoplatanus 'Purpureum'), tamme kastanje (Castanea sativa), gewone robinia (Robinia pseudoacacia), Magnolia x soulangeana, taxus (Taxus baccata) en bontbladige esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii') – vrij courante soorten die waarschijnlijk rond de Eerste Wereldoorlog werden aangeplant. De oorspronkelijke paden bleven gedeeltelijk bewaard. Het heuveltje in de noordwestelijke hoek was waarschijnlijk bedoeld als uitkijkpunt op het park van het kasteel van Groot-Bijgaarden.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Oude kadastrale legger 212 Groot-Bijgaarden, art. 583.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Groot-Bijgaarden 1908/10.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Dilbeek, afdeling IV (Groot-Bijgaarden), 1908/10, 1869/8.
  • DENEEF R. & WIJNANT J. 2005: Dilbeek (Dilbeek, Groot-Bijgaarden): Villa Gosset, in: DENEEF R., WIJNANT J., ROMBOUTS N., IMBERT D., GOOSSENS B., PAESMANS G., DE MAEGD C., VAN LIEDEKERKE M., COPRIAU P., CLAEYS T., EVERAET E. & PAESSENS W. 2005: Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Pajottenland - zuidwesten van Vlaams-Brabant, M&L Cahier, 11, Brussel, 67.

Deze tekst is een samenvoeging van volgende twee teksten:

  • DENEEF R. 2005: Historische Tuinen en Parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Pajottenland - Zuidwestelijk Brabant: Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
  • VERWINNEN K. 2011: Villa Gosset met tuin [online], https://id.erfgoed.net/teksten/135783 (geraadpleegd op 18 december 2018).

Bron     : -
Auteurs :  Deneef, Roger, Verwinnen, Katrien, Wijnant, Jo
Datum  : 2018


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa Gosset met tuin [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206943 (Geraadpleegd op 19-06-2021)