Pastorie Heilige Familieparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Groot-Bijgaarden
Straat Cryptelaan
Locatie Cryptelaan 1, Dilbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Heilige Familieparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Typologiepastorieën
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

De pastorie werd in 1937 gebouwd op kosten van pastoor August Nols op grond van de kerkfabriek naar ontwerp van Jozef Viérin (1872 - 1949) uit Brugge en in 1938 opgetekend op het kadaster. De pastorie is gelegen op hetzelfde omhaagd en beboomd driehoekig perceel als de Heilige Familiekerk.

Bakstenen gebouw in de vorm van een Grieks kruis met vier puntgevels onder gekruist pannen zadeldak. Rondboogvormige muuropeningen met keramiektegels als lekdrempels en verdiepte deuropening; bewaard schrijnwerk. Merkwaardige grote schooorsteen. Boven de toegangsdeur keramieken reliëf van Onze-Lieve-Vrouw.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling IV (Groot-Bijgaarden), 1938/1.

Bron: VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heilige Familiewijk

Groot-Bijgaarden (Dilbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.