erfgoedobject

Kasteel van Winssinger en bijgebouwen

bouwkundig element
ID: 206978   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206978

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig 18de-eeuws kasteeldomein met belangrijke aanpassingen uit eind 19de eeuw, gelegen ten noordoosten van het dorpscentrum van Itterbeek. Het kasteel (Ninoofsesteenweg nummer 500) en een aantal bijgebouwen bleven bewaard, waaronder de hoeve met koetshuis en duiventoren (Steenpoel nummers 18-20) en een bijgebouw met een niet nader te bepalen functie (Steenpoel nummer 16).

Het domein lag ingesloten tussen de Ninoofsesteenweg, De Flettestraat, de Weidestraat, Steenpoel en de Dreeflaan. Aan de Ninoofsesteenweg ligt de hoofdtoegang tussen twee hardstenen pijlers bekroond met een bol. In de Weidestraat ten zuiden van het kasteel is nog een oude hoofdtoegang tot het domein bewaard met twee bakstenen pijlers. Heden is het park verkaveld en opgedeeld in verschillende eigendommen. Het domein met het kasteel kon niet bezocht worden.

Historiek

Ten tijde van de Ferrariskaart (circa 1770-1778) was er reeds een bescheiden kasteeldomein aanwezig ten noordoosten van het dorpscentrum. Het domein was in de late 18de eeuw eigendom van Philippe Fletté de Flettenfeld. Begin 19de eeuw zag de situatie van het lusthof er helemaal anders uit dan ten tijde van de Ferrariskaart: het kasteel zou na een brand in 1789 heropgebouwd zijn in het centrum van het lusthof. De dienstgebouwen ten westen (Steenpoel nummers 16 en 18-20) waren reeds aanwezig op het primitief kadaster in 1830. Steenpoel 18-20 stond aangeduid als landbouwgebouw en Steenpoel nummer 16 als huis. In het noordoosten zou er een ijskelder aanwezig zijn geweest.

Eind 19de eeuw worden het domein en de gebouwen grondig aangepast. Rond 1865 werd een deel van hoeve (Steenpoel nummers 18-20) ingericht als koetshuis en een deel als huis (splitsing geregistreerd op het kadaster in 1865 en in 1872 terug samen geregistreerd als "huis"). In 1883 werden er verschillende wijzigingen geregistreerd op het kadaster. Het kasteel kreeg toen zijn eclectisch uitzicht. In deze periode veranderde ook de oriëntatie van het kasteel (van zuid naar noord), de hoofdtoegang kwam op de Ninoofsesteenweg. De toenmalige bouwheer was Léopold Winssinger (schild boven het balkon met een "W"). Het duiventorentje (of vogelvlucht) ten noorden van het koetshuis verschijnt eveneens op het kadaster in 1883. In hetzelfde jaar werd de ommuurde moestuin met serres, aan de overzijde van de Steenpoelstraat, geregistreerd. Hiervan is de ommuring nog aanwezig (heden is de ommuurde tuin bebouwd, Steenpoel nummer 17).

Na de dood van Léopold Winssinger in 1906 zal het domein als geheel uit elkaar vallen. In de jaren 1980 werd het kasteel gerenoveerd en werd er een wintertuin tegen de oostgevel gebouwd, ter vervanging van een vervallen aanbouwserre. Het parkgedeelte van het kasteel werd ook heraangelegd met een grote spiegelvijver ten zuiden van het kasteel en tussen het kasteel en de vijver werd een door klassieke voorbeelden geïnspireerde parterre aangelegd. De nadruk kwam zo te liggen op de noord-zuid zichtas.

Beschrijving

Het kasteel heeft vijf traveeën en twee bouwlagen met een souterrain onder een schilddak. De muren zijn bepleisterd met op het gelijkvloers schijnbanden en boven de vensters zijn er "hanenkammen" aangebracht. Kroonlijst op klossen boven gedichte steigergaten en doorlopende profiellijsten. De noordgevel heeft twee achthoekige torens aan beide zijden van de toegang uit eind 19de eeuw (geregistreerd op het kadaster in 1883). De toegang bevind zich in een verdiept inkomportaal met erboven een overdekt balkon. De oorspronkelijke toegang langs het zuiden werd eveneens verbouwd eind 19de eeuw en kreeg een gesloten en gebogen middenrisaliet. Rechthoekige muuropeningen, met uitzondering van de muuropeningen van de middenrisaliet aan de zuidzijde die rondboogvormig zijn.

Steenpoel nummers 18-20 was de oorspronkelijke hoeve, later koetshuis, heden gesplitst in twee woningen en sterk aangepast. Verankerd en onderkelderd bakstenen gebouw met een zandstenen plint van acht of negen traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak. Oostgevel met drie rondbogen van het koetshuis, voorts rechthoekige muuropeningen met natuurstenen drempels; vernieuwd schrijnwerk. Rechthoekige deur met een zandstenen omlijsting, een hardstenen latei en een bovenlicht met diefijzers, toegankelijk via een hardstenen trap. Links naast de deur uitgewerkte steen met opschrift "E.P.FL- e de FL feld.-/ THERMr- AN/ XI.", verwijzend naar de eigenaar van het domein uit de 18de eeuw, Philippe Fletté de Flettenfeld. Zuidelijke zijgevel met getoogd venster en zandstenen omlijstingen. Verbouwde westgevel met recent aangebouwd volume.

Rood gekaleid bakstenen duiventorentje met pannen tentdak en aanbouwsel onder lessenaars- en zadeldak deels met een houten beplanking.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, 1520, Dilbeek, Itterbeek, niet-uitgevoegd dorpsgezicht: de dorpskern van Itterbeek.
  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling V (Itterbeek), 1865/15, 1872/2 en 1883/16.
  • DENEEF R., ROMBAUTS N. & WIJNANT J. 2005: Dilbeek (Itterbeek): Kasteel van Winssinger (of Fletté), in: DENEEF R., WIJNANT J., ROMBOUTS N., IMBERT D., GOOSSENS B., PAESMANS G., DE MAEGD C., VAN LIEDEKERKE M., COPRIAU P., CLAEYS T., EVERAERT E. & PAESSENS W. 2005: Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Pajottenland - zuidwesten van Vlaams-Brabant, M&L Cahier, 11, Brussel, 77-81.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2012


Relaties

  • Is deel van
    Kasteeldomein Winssinger

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteel van Winssinger en bijgebouwen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206978 (Geraadpleegd op 25-11-2020)