erfgoedobject

Klooster en kapel

bouwkundig element
ID: 206993   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206993

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Klooster en kapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Schuin ingeplant kloostergebouw met kapel uit eind 19de eeuw. In 1883 werd er op het kadaster een nieuwbouw van "huis met school" geregistreerd en in 1894 werd de vergroting van het complex opgetekend met onder andere een haakse kapel aan de straatzijde. De voortuin wordt afgesloten door een breukstenen muurtje met laag ijzeren hek. Ten zuiden achter het gebouw nieuwe kleuterschool uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

Bakstenen complex op een L-vormige plattegrond. Het klooster op een licht verhoogde begane grond heeft vier zichtbare traveeën en twee bouwlagen, uitgezonderd de meest rechtse travee die slecht één bouwlaag telt, onder leien zadeldaken. De gevel kreeg een nieuwe gevelparement aan de straatzijde in het midden 20ste eeuw. In de gevel zijn sierankers verwerkt, voorts rechthoekige muuropeningen met nieuw schrijnwerk. De zij- en achtergevels zijn gecementeerd.

Links van en haaks op het klooster is een kapel ingeplant van één bouwlaag en zes traveeën onder leien zadeldak (nok loodrecht op de straat). De kapel heeft een klokkentorentje onder tentdak bekroond met een kruis. Noordelijke puntgevel met nieuwe poortopening. Spitsboogvensters in spaarvelden de zijgevels, de twee achterste traveeën aan de oostgevel hebben blinde vensters. Langs de oostzijde is er ook een gecementeerde plint met schijnvoegen aanwezig. Aan de westzijgevel en straatgevel nieuw parement zoals bij het klooster. De achtergevel is gecementeerd en heeft rechthoekige muuropeningen. De kapel is nu in gebruik als garage. Ten oosten van de kapel doorgang naar de achterliggende school.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling III (Sint-Ulriks-Kapelle), 1883/3, 1894/3, 1904/6, 1908/14, 1910/1, 1968/9 en 1989/30.

Bron     : VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2011


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Klooster en kapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206993 (Geraadpleegd op 02-12-2020)