erfgoedobject

Monument voor de gesneuvelden

bouwkundig element
ID
206998
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206998

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorlogsmonument voor de gesneuvelden van 1914-1918 en 1940-1945 gelegen in een rechthoekig perk met beplanting ten zuiden van de kerk op het driehoekige plein. Het monument is een arduinen obelisk met in reliëf een leeuw en zegegodin erboven. Opschrift: "Sint-Ulrich-Capelle/ aan zijne Helden", "Zij streden tot de dood voor de gerechtigheid/ en de Heer heeft hunnen vijanden verslaan", onderaan en aan de zijkanten de namen van gesneuvelden. Aan de oostzijde de handtekening van de beeldhouwer of ontwerper "Theodore/ Hendrickx/ Assche". Het monument maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht (datum besluit: 16/10/1980).


Bron     : VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Sint-Ulriks-Kapelle

  • Is deel van
    Kerkstraat (Sint-Ulriks-Kapelle)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Monument voor de gesneuvelden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206998 (Geraadpleegd op )