Onderwijzerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Schepdaal
Straat Marktplein_01
Locatie Marktplein_01 23, Dilbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Onderwijzerswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neotraditionele half vrijstaande onderwijzerswoning, daterend uit het begin van de 20ste eeuw. Gelegen aan een hellende straat met rechts de schoolsite met nieuwe schoolgebouwen. Het schoolhuis en achterliggend langgestrekt schoolgebouw (nu vervangen door nieuwbouw) werden geregistreerd op het kadaster in 1909 en werden gebouwd door het Bureel van Weldadigheid van Schepdaal. Van de oorspronkelijke school blijft enkel nog de onderwijzerswoning over.

Baksteenbouw op breukstenen sokkel, drie traveeën en twee bouwlagen met souterrain onder een zadeldak met mechanische pannen (nok evenwijdig aan de straat). Lijstgevel waarvan de twee rechtse traveeën als risaliet zijn uitgewerkt, bekroond door trapgevel met topstuk en sierankers. Contrasterend gebruik van blauwe hardsteen voor de muurbanden, de sluitstenen en de kordon. Op de verdiepingen korfboogvensters met hardstenen lekdrempels, op het gelijkvloers rechthoekige vensters met blauwe hardstenen lekdrempels en lateien onder bakstenen ontlastingsboogjes. De boogtrommels zijn gecementeerd met pseudobreuksteen. Rechthoekige hoge deur met tussendorpel in blauwe hardsteen, blauwe hardstenen latei onder bakstenen ontlastingsboogje. Houten kroonlijst. Sobere zijgevel met twee steekboogvormige vensters uitkijkend op de speelplaats van de naastgelegen school.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Dilbeek, Afdeling VI (Schepdaal), 1909/3.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans & Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Marktplein (Schepdaal)

Marktplein_01 (Dilbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.