erfgoedobject

Gesloten hoeve met brouwerij

bouwkundig element
ID: 207056   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207056

Juridische gevolgen

Beschrijving

Grote 19de-eeuwse gesloten hoeve met brouwerij en interbellumwoning, centraal in het dorp gelegen, ten noorden van de hoofdingang van het kerkhof.

De hoeve komt reeds voor op 19de-eeuwse historische kaarten en was eigendom van de familie Appelmans. In 1869 werd op het kadaster een heropbouw van de hoeve en de brouwerij opgetekend. De brouwerij werd gebouwd en in gebruik genomen in 1868. In 1928 werd de bouw van een nieuwe woning geregistreerd op het kadaster. Deze is opgetrokken door bouwmeester architect Em. Vande Weghe uit Jette (zie inscriptie).

Woonhuis ten zuiden aan de straat en rechts daarvan de voormalige bouwerij, parallel hiermee ten noorden de dwarsschuur en ten westen en ten oosten de stallen. Ten noorden ligt een omhaagd weiland en bijgebouw met oudere kern.

Onderkelderd bakstenen dubbelhuis op verhoogde begane grond van drie traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak van pannen en leien en aansluitend rechts lager deel van twee traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak. Gebruik van hardsteen voor de plint, de waterlijst, de deuromlijsting, de dorpels, de consooltjes en de decoratieve sluitstenen en imposten. Eveneens decoratief gebruik van baksteen in de gevel. Rechthoekige muuropeningen gelegen in verdiepte segmentboogvormige velden; deels bewaard schrijnwerk. Dubbele toegangsdeur met bewaard schrijnwerk. Eenvoudige getrapte zijgevel met verdiepte velden en eenvoudige achtergevel, beide met rechthoekige muuropeningen.

Eenvoudige verankerde bakstenen dienstgebouwen onder pannen zadeldaken. De voormalige brouwerij van twee bouwlagen heeft segmentboogvormige muuropeningen met hardstenen lekdrempels, twee rechthoekige deuren met een hardstenen omlijsting en een grote segmentboogvormige poort die toegang geeft tot de hoeve. De stallen ten oosten en ten westen hebben (aangepaste) rechthoekige muuropeningen en rechthoekige deuren met hardstenen omlijsting. Verder ook een aantal rondboogvormige muuropeningen. De straatgevel is gesloten en heeft enkel luchtgleuven. Grote dwarsschuur met twee segmentboogvormige poorten.

Ten noorden achter de hoeve in een weiland ligt een klein bijgebouw met oudere kern op rechthoekige plattegrond opgetrokken uit bak- en zandsteen onder een zadeldak van Vlaams pannen. Gebruik van zandsteen voor plint en voor de omlijsting van de kleine muuropeningen. De oostgevel is witgeschilderd en heeft verschillende rechthoekige muuropeningen.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling VII (Sint-Martens-Bodegem), 1869/3 en 1928/15.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve met brouwerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207056 (Geraadpleegd op 21-10-2020)