Begijnenhuis Heilige Michaël

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 2, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis Heilige Michaël

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Sint-Alexiusbegijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Sint-Alexiusbegijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1971.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Sint-Alexiusbegijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Sint-Alexiusbegijnhof: gebouwen en tuinen

Deze bescherming is geldig sinds 30-11-1942.

Beschrijving

Hoekhuis aan de toegangsweg en oostzijde van het plein. Huidige woning bestaande uit twee vroegere huisjes: links het vroegere huis van de portiersters, gebouwd in 1608 samen met het poorthuis, rechts het huisje van twee traveeën met ingangsdeur; opgericht in 1655-1660 samen met de twee volgende huizen aan deze pleinzijde, uitgevoerd door meester metser Merten Marien.

Linker hoekhuis van één en twee traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak (rode Vlaamse pannen) met verankerde gewitte gevels op gepikte plint. Pleingevel met 19de-eeuwse rechthoekige vensters op hardstenen dorpels, behouden schrijnwerk enkel in rechter travee. Zijgevel met één benedenvenster en grijsgeschilderde bakstenen muurnis onder driehoekig fronton met rondboognis en 17de-eeuws gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Begga. Aansluitende ijzeren binnenpoort van het begijnhof. Achtergevel met uitgebouwde keuken onder lessenaarsdak.

Rechter huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak met nr. 3 en 4; getrapt dakvenster boven de linker deurtravee. Verankerde baksteenbouw op gepikte plint, witgeschilderde boord tot de vensterdorpels en geschilderde speklagen. Originele rechthoekige deur in witgeschilderde zandstenen omlijsting, met getralied bolkozijn bovenlicht en lateiconsooltjes.

Groengeschilderde houten deur met weldorpel en ijzeren naamplaatje in de vorm van een cartouche; gesmeed ijzeren belmechanisme. Aangepast 19de-eeuws benedenvenster en behouden zandstenen kruis- en kloosterkozijn op de bovenverdieping in gewitte omlijsting. Behouden tralies in de bovenlichten en luikduimen. Vernieuwd getrapt dakvenster met zolderluik onder zandstenen latei op consooltjes.

Aangebouwde keuken en berging achteraan onder lessenaarsdak, volgens archiefdocumenten van 1666. Interieur met deels behouden balkenlagen met versierde moerbalken op zandstenen consoles, keuken met vermoedelijk 18de-eeuwse haard, origineel binnenschrijnwerk, onder meer aan de trapkast met spiltrap tot de zolder. Achterdeur met korfboogvormige deuropening met nog 17de-eeuwse beklampte houten deur met resten van accoladehengsels, binnenluiken bij het kruiskozijn op de bovenverdieping.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • DHANENS E., Dendermonde, in Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen, IV, Gent, 1961, p. 183-199.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op oude prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995.
  • STROOBANTS A., PÉE L. & VAN WEYENBERGH A., 700 jaar Begijnhof, Dendermonde, 1988.
  • STROOBANTS A., Gids voor het Sint-Alexiusbegijnhof en het Begijnhofmuseum van Dendermonde, Dendermonde, 2006, p. 35.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Sint-Alexiusbegijnhof

Begijnhof 1-46, Begijnhoflaan 26-68, Brusselsestraat 36 (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.